zondag 26 maart 2017
   
 
Dorps- en
wijkraden
gemeente
Haarlemmermeer
 
Stichting dorpsraad Beinsdorp
Het nieuwste Ankertje is uit


Het informatieblad van Beinsdorp 

In dit maart nummer:

Voorwoord

Diverse Workshops

Paasklaverjastoernooi

Paasbrunch

 
Optreden New Gamut